מסמכים טכניים

MUNICIPALITY PLATFORM

A bidirectional, fast and simple communication channel between City Hall and citizens